Oprogramowanie INTIVO jest kompleksowym i uniwersalnym oprogramowaniem klasy web, przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw MSP. Użytkownicy aplikacji otrzymują możliwość pracy sieciowej bez ograniczeń lokalizacyjnych.   INTIVO jako aplikacja web, nie uzależnia użytkownika od konkretnej platformy sprzętowej. Program może być uruchamiany na komputerach z dostępem do przeglądarki internetowej. Responsywna struktura strony pozwala również aby implementacja modułów obsługiwana była również na urządzeniach przenośnych.

Główne moduły aplikacji:

Moduł handlowo magazynowy

Podstawowe funcjonalności

 1. definiowanie towarów
 2. definiowanie grup cenowych
 3. definiowanie grup rabatowych
 4. tworzenie dokumentacji magazynowej (PZ,PW,WZ,RW,MM, inwentaryzacja)
 5. listingi i filtry danych
 6. sprzedaż: faktury sprzedaży, korekty
 7. zajupy: faktury zakupowe, korekty
 8. rozliczenia

Moduł b2b + CRM

Podstawowe funcjonalności

 1. Ofertowanie
 2. Generowanie umów
 3. Moduł zamówień
 4. Moduł reklamacji

Oprogramowanie posiada również Moduł Administracyjny umożliwiający nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom.